Skellefteå

Skellefteå

Om föreningen

Föreningen Norden Skellefteå är en partipolitisk obunden organisation som bildades 1919. Här kan du läsa mer om vår styrelse. 

Föreningen är vilande sedan årsmötet 2018. För mer information, kontakta Per-Olof Marklund, kontaktuppgifter finns under ”styrelse”.

Medlemmar är enskilda personer, skolor, bibliotek och samverkande organisationer. Föreningen Norden är huvudman för Nordens folkhögskola Biskops-Arnö.
Föreningen Norden sprider kunskap om språk, kultur, historia och samhällsliv i de
nordiska länderna. Vi skapar nätverk mellan folk och länder. Ökade kontakter mellan
människor skapar större möjligheter för vänskap, öppenhet och förståelse.

Vi är en medlemsorganisation med ungefär 13 000 medlemmar i över 120 lokalavdelningar. Medlemskapet kostar bara 175 kronor det första året. Sedan bestäms medlemsavgiften efter vilken lokalavdelning du tillhör. Här kan du läsa mer om medlemskapet.