Skellefteå

Skellefteå

Styrelse

Ordförande

Föreningen är vilande sedan årsmötet 2018. För mer information vänligen kontakta Per-Olof Marklund, se nedan.

Vice ordförande

Stina Gjoliku Laisfeldt
Tel: 072-213 9873
E-post: stinagjoliku@hotmail.com

Kassör

Kjell Bergmark
Tel: 0910-53868

Vice kassör

Lilian Lundmark
Tel: 0910-7755 59

Ungdomsansvarig

Kerstin Nilsson
Tel: 070-609 9371

Sekreterare

Per-Olof Marklund
Tel: 070-525 2660
E-post: per-olof.Marklund@telia.com

Övriga ledamöter

Seppo Björkbacka
Tel: 070-609 3152